Taisyklės

Petankė (petanque) žaidžiamas pliaže, parke, pievoje ar kieme. Žaidžiama vienas prieš vieną arba komandomis po 2-3 žmones. Pirmuoju atveju kiekvienas žaidžiantysis turi po tris rutulius. Žaidžiant komandomis du prieš du kiekvienas dalyvis turi irgi po tris rutulius. Žaidžiant komandomis trys prieš tris kiekvienas dalyvis turi po du rutulius.

Dalyviai naudoja metalinius rutulius (iki 800g masės), bei medinį ar plastikinį rutuliuką – taikinį (25-35 mm skersmens). Burtų keliu išrenkama pradedanti komanda, kuri išrenka vietą ir pažymi ją 35-50 cm skersmens apskritimu. 6-10 metrų atstumu nuo šio apskritimo pradedantys padeda mažąjį rutuliuką taikinį. Šis negali būti arčiau nei per 1 m nuo kokių nors kliūčių, pvz. medžio, suolo, stulpo. Pradedančios komandos dalyvis stovėdamas apskritime, meta rutulį kuo arčiau taikinio. Svarbu, kad metančiojo koja neperžengtų apskritimo tol, kol metalinis rutulys nepalies žemės!

Po to metimą atlieka priešininko komandos dalyvis. Jis taip pat atsistoja į apskritimą ir meta rutulį link rutuliuko – taikinio. Tas rutulys, kuris yra arčiau taikinio tampa vedančiuoju. Po to meta pralaiminčios komandos dalyvis. Kai viena iš komandų nebeturi metalinių rutulių, kita meta rutulius kurie dar liko. Dalyviai gali išmušinėti priešininkų rutulius. Kai rutulių neturi nei viena komanda skaičiuojami taškai. Laimi ta komanda, kuri turi daugiau rutulių išdėsčiusi šalia rutulio – taikinio.

Komandos gauna tiek taškų, kiek turi rutulių, esančių arčiausiai taikinio, palyginus su artimiausiu priešininko rutuliu. Maksimalus kiekis taškų per setą – 6. Žaidžiama iki 13 taškų.

Išsamesnės taisyklės NRSF puslapyje.